top of page

חסדי תומר ע"ש תומר בוסי ז"ל

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים"

כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא

                                     (סנהדרין ד', ה')                 

                         

הייעוד שלנו

לסייע ככול שניתן בצמצום העוני והקשיים השונים הקיימים בקרב אוכלוסיות חלשות באזור פעילות העמותה ושאיפה ליצירת אחדות ו"אהבת ישראל" ע"י קרוב רחוקים ליהדות.

IMG-20180709-WA0007.jpg
bottom of page