top of page

כיכר תומר בעיר חדרה

במלאות 3 שנים לפטירתו בחודש יוני 2016, נערך טקס חניכת הכיכר בו השתתפו מאות מתושבי העיר ומחוצה לה בטקס חניכת הכיכר "כיכר תומר" ע"ש תומר בוסי ז"ל בשכונת בית אליעזר.

כבדו בנוכחותם, ראש העיר מר צביקה גנדלמן, סגנית ראש העיר ויו"ר ועדת שמות הגב' חדוה יחזקאלי, הרב הראשי של יוון ומדינות הבלקן, הרב יואל קפלן שליט"א, מנכ"ל חברת "איסתא ישראל" מר אחישי גל, מנכ"ל חברת ווטנפס מר אילן דה פריס, המשנה לראש העיר מר ויו"ר סיעת ש"ס מר בועז ביטון, יועץ ראש העיר מר גיורא שחר, חבר המועצה מר אמיר ימין, משפחה, חברים ועוד רבים חשובים ומכובדים.

במהלך הטקס נשאו דברים ראש העיר וסגניתו, נציגת המשפחה הגברת הילה ארונסי (בוסי) מנהלת עמותת "חסדי תומר" אשר הוקמה על שמו של תומר ז"ל וחברו הטוב, חזי גזאלה. הנעים בקולו את הערב הזמר אסף לוי.

במהלך הטקס הוענק אות הוקרה למנכ"ל חברת "איסתא" לאור תרומתה הרבה לעמותת "חסדי תומר" ובאותה עת בישר מנכ"ל "איסתא" את הקהל והמשפחה בבשורה משמחת ומרגשת שבכוונתו להנציח את תומר ז"ל במקום נוסף בעיר והוא "בית איסתא" הממוקם באזור הפיאצה שבחדרה.

הנוכחים התרגשו יחד עם המשפחה מהמעמד ומחותם אישיותו האהובה של תומר ז"ל בעיר חדרה.

יהי זכרו ברוך

כיכר תומר
עמוד זכרון 2
כתבה - חנוכת כיכר עש תומר בוסי זל - כל השבוע - 23.6.16
סיום עבודות שדרוג כיכר תומר עש תומר בוסי זל - השבוע בחדרה
bottom of page