top of page

סרטונים

קליפ מסכם של העשייה של עמותת "חסדי תומר" ע"ש תומר בוסי ז"ל -  תשע"ז 2017
קליפ מסכם של העשייה של עמותת "חסדי תומר" ע"ש תומר בוסי ז"ל -  תשע"ז 2017

קליפ מסכם של העשייה של עמותת "חסדי תומר" ע"ש תומר בוסי ז"ל - תשע"ז 2017

04:07
צפייה בסרטון
קליפ המסכם את העשייה של עמותת "חסדי תומר" במלאת 3 שנים לפטירתו - 16.6.16

קליפ המסכם את העשייה של עמותת "חסדי תומר" במלאת 3 שנים לפטירתו - 16.6.16

04:16
צפייה בסרטון
העיר חדרה מנציחה את זכרו של תומר בוסי זל   16 6 16

העיר חדרה מנציחה את זכרו של תומר בוסי זל 16 6 16

41:55
צפייה בסרטון
אירוע הנצחה לתומר בוסי ז"ל - חנוכת כיכר על שמו - 16.6.16 - 3 שנים לפטירתו

אירוע הנצחה לתומר בוסי ז"ל - חנוכת כיכר על שמו - 16.6.16 - 3 שנים לפטירתו

03:31
צפייה בסרטון
האירוע השנתי המסכם של עמותת "חסדי תומר" - תשעו 2015

האירוע השנתי המסכם של עמותת "חסדי תומר" - תשעו 2015

01:14:16
צפייה בסרטון
חברת "איסתא ליינס" זוכרת את תומר בוסי ז''ל

חברת "איסתא ליינס" זוכרת את תומר בוסי ז''ל

07:02
צפייה בסרטון
הרצאתו של פרופ' יוסי יסעור - מתוך האירוע השנתי המסכם של עמותת "חסדי תומר" (בוסי) -  תשעו 2015

הרצאתו של פרופ' יוסי יסעור - מתוך האירוע השנתי המסכם של עמותת "חסדי תומר" (בוסי) - תשעו 2015

19:58
צפייה בסרטון
הרצאתו של בנימין גומל - גר צדק מברזיל אלוף קפוארה לעילוי נשמת תומר בוסי ז"ל ב"לב לאחים" 20.7.15

הרצאתו של בנימין גומל - גר צדק מברזיל אלוף קפוארה לעילוי נשמת תומר בוסי ז"ל ב"לב לאחים" 20.7.15

01:22:56
צפייה בסרטון
קליפ שהוצג באזכרה לאחר שנתיים לפטירתו של תומר בוסי ז"ל - 28.5.2015

קליפ שהוצג באזכרה לאחר שנתיים לפטירתו של תומר בוסי ז"ל - 28.5.2015

04:29
צפייה בסרטון
קליפ אודות עמותת "חסדי תומר" ותומר בוסי ז"ל באירוע קליקיט לחג שבועות - 14.5.2015

קליפ אודות עמותת "חסדי תומר" ותומר בוסי ז"ל באירוע קליקיט לחג שבועות - 14.5.2015

03:38
צפייה בסרטון
עמותת "חסדי תומר" ע"ש תומר בוסי ז"ל-אירוע מסכם 11.11.2014

עמותת "חסדי תומר" ע"ש תומר בוסי ז"ל-אירוע מסכם 11.11.2014

02:20:51
צפייה בסרטון
תומר בוסי צונח - דרום אמריקה 2011

תומר בוסי צונח - דרום אמריקה 2011

05:16
צפייה בסרטון
bottom of page