top of page

אודות העמותה

עמותת "חסדי תומר ע"ש תומר בוסי ז"ל", ע"ר 580590586, הינה עמותה פעילה. העמותה הוקמה בעקבות פטירתו של תומר בוסי ז"ל במאי 2013 (סיון התשע"ג) בתאונת דרכים עצמית באי כריתים שביוון. לא ניתן היה להתעלם מהחיסרון שהשאיר תומר בלכתו בלבבות של רבים בעיר חדרה ומוצה לה. תומר גדל והתחנך בעיר חדרה ועם השנים יצר מסביבו מעגלים שונים של חברים. בבית הספר נתפס כמנהיג א-פורמלי בקרב חבריו ומכריו. לאחר שירותו הצבאי עסק בהפקת אירועים, קידום מכירות ויחסי ציבור. בחמשת שנותיו האחרונות עסק בין היתר בתחום התיירות, שימש כנציג חברת "איסתא" ביעד בולגריה בורגס סאני ביץ. תומר נפטר בעת שהותו בכריתים לצורך היערכות לקראת עונת התיירות הקרובה ופיתוח מסעדה דומה לזו שהקים בבולגריה.

בהלווייתו שנערכה בשעת לילה מאוחרת ליווי אותו אלפי אנשים מכל קצוות הארץ בדרכו האחרונה. כשמאות מתוכם המשיכו לשבת סביב קברו שעות ארוכות ממאנים להאמין ולעכל את הגזרה. 

תומר אשר היה פעיל חברתי, שילב עסקים ויזמות לצד נתינה וסיוע לרבים דגל במשפט "הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים".

בחודש אפריל 2014 (ניסן תשע"ד) הקימה משפחתו את עמותת "חסדי תומר" לצורך המשך החינוך לערכים של נתינה וחסד בהם דגל בעיר חדרה וסביבתה ולעילוי נשמתו.

 

על כן מטרותיה העיקריות של העמותה הן:

  • ייזום פרויקטים ותמיכה באוכלוסיות חלשות, חולים, מעוטי יכולת וכדומה

  • קרוב רחוקים ליהדות והשרשת הערך "אהבת ישראל"

בין הפרויקטים של העמותה:  

  • חלוקת מאפים ולחמים על בסיס יומי למשפחות מעוטות יכולת בשיתוף עם מחלקת הרווחה בעיר.

  • ביקור חולים בחגים במחלקות בתי חולים.

  • תרומה של עשרות ארגזי מזון למשפחות מעוטות יכולת בחדרה והסביבה בפסח וראש השנה בשיתוף מחלקת הרווחה.

  • העשרה על חגי ישראל והטמעת ערכי חינוך שונים במסגרות החינוך.

 

מאז לכתו פעלו חבריו של תומר להנציח אותו במספר דרכים ובמקומות שונים כגון: הקמת בית כנסת על שמו בבולגריה, פתיחת מסעדה בכריתים על שמו ועוד.

ביוני 2016 החליטה עיריית חדרה להנציח את זכרו ובעקבות כך התקיים אירוע חניכת כיכר על שמו של תומר בשכונת בית אליעזר המקום בו גדל והתחנך.

בספטמבר 2017 התקיים אירוע הנצחה במסגרתו נקרא סניף בית "איסתא" בחדרה על שם תומר ז"ל.

העמותה רואה בכל מתנדב ותורם כשותף מלא למפעל החסד שהוקם על שם תומר ומזמינה נוספים להצטרף ולתת לאחר.

bottom of page