top of page

כולל אברכים

נדב קדוש -חונך ילדים לאחר שעות הלימודים
לאחר למידה והתמדה בשעות הבוקר בכולל אור תורה
נדב יוצא לתת מענה לציבור הרחב הזקוק לעזרה בתחומי לימודיו במקצועות הקודש והחול וכן הכנה נפשית לשילוב בחיים המורכבים שלנוכל זה מלווה בהכוונה ויעוץ להורים.ידועים המתחים הנוצרים בגיל ההתבגרות בין הורים לילדים ואפילו בקונפליקטים בינם לבין עצמם- ולכן יש צורך להירתם ולתת מענה באוזן קשבת וגישור מקסימלי
כמו כן גישור בין בני זוג המתקשים להגיע לפשרה, תוך סבלנות ותמיכה אישית יומיומית עצות, דרבון, העצמה אישית, הכוונה ונתינת תובנות ורוגע בחיי הנישואין. שעות הפעילות נרחבות ומגיעות גם לשעות הקטנות של הלילה וכל זה בהקרבה ללא גבולות וכמובן כל זה בנוסף לעזרה למשפחות נזקקות בחלוקת מזון חם וטרי מדי שבוע.


שגיב בשן – מורה דרך לנוער מתמודד
לאחר למידה והתמדה בשעות הבוקר בכולל אור תורה
שגיב יוצא למסור שיעורים לציבור הרחב , מעניק הכוונה ויעוץ עיוני ומעשי לבני הנוער שלא ימצאו את עצמם ברחוב הקורץ ובנוסף נותן להם שיחות מוסר ודרך ארץ.
שגיב משמש כרב בקהילת "פאר ששון" בעיר חדרה.

 

יאיר מאייר -רכז נוער במהלך השנה ובחופשים
לאחר למידה והתמדה בשעות הבוקר בכולל אור תורה
יאיר יוצא לרכז בחורים לעטוף אותם בחום ואהבה תוך מענה לבעיותיהם , לימוד מוסר ודרך ארץ , הוואי חברתי משחקי חברה טניס שולחן , סנוקר, משחקי כדור  ו"הרגלים" טובים שיבנו אותם בהמשך הדרך.
ידוע כמה הרחוב מפתע והשעמום הוא אם כל חטאת  המטרה ליצור דור המשך חברה ישרה נקיה ומוסרית וכמובן שהמתמידים מקבלים תגמול כספי כדי ליצור מיצוי מקסימלי.


ראש הכולל הרב רפאל שגב שליט"א
בכולל "אור תורה" בראשות הרב רפאל שגב לומדים אברכים יראי שמים אשר נתינה וקירוב פועמת בקרבם להגדיל תורה ולהאדירה, בהכוונתו המסורה של ראש הכולל בסימן " יפה ת"ח עם דרך ארץ"
הרב שליט"א מכשיר אברכים בתורה ובמוסר ונתינה אין סופית לציבור הרחב, הכולל מספק שירות לציבור לשאלות , לתמיכה נפשית וכלכלית , לפתרון לבעיות והכול נעשה בחיוך ואהבה.
הרב ממשיך במסירות נפש בשעות אחה"צ לחזק וללמד במסגרת נוספת של כולל בעלי בתים ולימוד הלכה וכן תמיכה וקירוב לבבות הן במישור האישי והן במישור החברתי.
בד בבד הרב מלווה ומגשר משפחות שנקלעו לקשיים זוגיים ומשפחתיים, הרב מנחה קו ברור ודרך ישרה להגיע לפשרה ולחיים תקינים בס"ד ונותן מענה ברוב שעות היום 

bottom of page